วันเกียรติยศ ม.3,6 Print
Written by Administrator   
Friday, 14 March 2014 21:56


นายกิตติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35(ลำปาง-ลำพูน) ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันเกียรติยศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ด้วย โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุรพนธ์ อินเพลา คณะกรรมการสถานศึกษา และนายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมธรรมวัฒน์