อันเชิญโล่เกียรติยศ พระราชทาน Print
Written by Administrator   
Friday, 14 March 2014 21:45


นายกิตติชัย วิจิตรสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35(ลำปาง-ลำพูน) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีอันเชิญโล่เกียรติยศพระราชทาน "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" ซึ่งนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะประกอบพิธีอันเชิญโล่พระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ เดินทางสู่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ในวันที่ 14 มีนาคม 2557

Last Updated on Friday, 14 March 2014 21:50