โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง ศึกษาดูงาน Print
Written by Administrator   
Sunday, 19 January 2014 20:36


นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายไพรัตน์ อินทรโยธา ครูที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยนางสาวมุฑิตา จันทร์คำ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการในการจัดทำโครงการบูรณาการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมตามวัดต่างๆ และรับการสรุปการดำเนินงานตามโครงการในวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาเพื่อนำแนวทางในการดำเนินการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่อไป

Last Updated on Sunday, 19 January 2014 20:51