ทำบุญปีใหม่ 2557 Print
Written by Administrator   
Saturday, 04 January 2014 11:18


ในวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรม ปีเก่าวิถีไทย ปีใหม่วิถีพุทธ "ร่วมตักบาตรเติมบุญ" ข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ หอประชุมธรรมวัฒน์

Last Updated on Saturday, 04 January 2014 11:28