คณะกรรมการชมการสาธิตจาก 26 ศรัทธา Print
Written by Administrator   
Saturday, 04 January 2014 11:08


ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นายกำพู เลิศปรีชากมล หนึ่งในคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกรอบที่ 3 ได้รับมอบช่อใบเตยจากนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียนในศรัทธาวัดต่างๆ ในอำเภอสบปราบ 26 วัด ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ "เข้าวัดวันพระ" ของนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

Last Updated on Saturday, 04 January 2014 11:28