นักเรียนบ้านนายางร่วมงานอุปสมบท Print
Written by Administrator   
Sunday, 22 December 2013 20:51


ในวันนี้ นักเรียนศรัทธาวัดนายางมีจิตอาสาร่วมกันช่วยงานในพิธีอุปสมบทตามโครงการ"ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา โหตุ มหาราชา" ณ วัดนายาง นอกจากนี้นักเรียนได้ความรู้พิธีการอุปสมบทแถมได้ทำบุญอีกด้วย

Last Updated on Sunday, 22 December 2013 21:05