ประชุมป้องกันปัญหายาเสพติด Print
Written by Administrator   
Thursday, 19 December 2013 09:14


ในวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมเป็นเจ้าภาพในการประชุมร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายอำเภอสบปราบ ผู้กำกับสถานีตำรวจอำเภอสบปราบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอสบปราบ ผู้นำหมู่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด