5 ธันวา วันสิ่งแวดล้อมไทย Print
Written by Administrator   
Friday, 13 December 2013 09:17


ในวันที่่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทยวันที่ 5 ธันวาคม โดยได้ความร่วมมือจากผู้บริหาร และคณะครูนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยในงานมีการประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นิทรรศการ วิดีโอเกี่ยวกับมหันตภัยหรือผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อม จากภาพเป็นการประกวดแฟชั่นรีไซเคิล ในนามของหัวหน้างานสิ่งแวดล้อม ครูชลดา สุภากาวี ขอขอบคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Last Updated on Friday, 13 December 2013 11:27