5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ Print
Written by Administrator   
Friday, 13 December 2013 09:12


ในวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสายัณห์  พรมใส พร้อมด้วยข้าราชการครู ครูพิเศษและนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม รวมใจถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิม ฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมใหญ่ธรรมวัฒน์ และพร้อมกันนี้มีกิจกรรมทำบุญตักข้าวล้นบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

Last Updated on Friday, 13 December 2013 11:27