คณะครูเตรียมความพร้อม Print
Written by Administrator   
Monday, 02 December 2013 14:50


นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และจัดเตรียมเอกสารในการเข้ารับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมที่จะมีขึ้นในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556

Last Updated on Friday, 13 December 2013 11:28