คณะกรรมการสถานศึกษาเตรียมความพร้อม Print
Written by Administrator   
Monday, 02 December 2013 13:13


ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ท่านสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม พร้อมด้วยประธานสมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสมาคมทุกท่าน ร่วมกับผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษา ในวันที่ 25-27 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุม 113

Last Updated on Friday, 13 December 2013 11:29