25 พฤศจิกายน เข้าวัดฟังธรรม Print
Written by Administrator   
Wednesday, 27 November 2013 10:11


ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม วันพระ 15 ค่ำตามโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โดยนักเรียนในแต่ละวัดได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม และมีจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัด ชุมชน หรือหมู่บ้าน สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระและเรียนอย่างมีความสุข