14-15 พฤศจิกายน ทัศนศึกษา Print
Written by Administrator   
Saturday, 16 November 2013 10:18


ในว้นที่ 14-15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมด้วย โดยในวันที่ 14 พฤศจิกายนเป็นการทัศนศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ครูปรึกษาได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และเช่นกัน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน เป็นการทัศนศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นกิจกรรมการเยี่ยมบ้านของคณะครูมัธยมศึกษาตอนต้น จากภาพ เป็นการทัศนศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Last Updated on Saturday, 16 November 2013 10:26