ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ Print
Written by Administrator   
Saturday, 16 November 2013 10:07


ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาโรงเรียนสบปราบพิทยาคมนำโดยรองผู้อำนวยการทรงศักดิ์ หริ่งรอด รองผู้อำนวยการศานติกรศิ์ วงค์เขียว และรองผู้อำนวยการเธวิณ เย็นใจ พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ณ ห้องประชุมขะจาว ในนามของคณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง