ศึกษาดูงาน Print
Written by Administrator   
Saturday, 16 November 2013 10:01


ในวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการประเมินมาตรฐานการศึกษา ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา และในวันเดียวกันนี้ได้ส่งผู้อำนวยการสมจิตร ดาวสุด ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยาด้วยเช่นกัน