พบปะครูที่ปรึกษา Print
Written by Administrator   
Thursday, 07 November 2013 20:54


ในวันที่่ 7 พฤศจิกายน ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้นได้มีโอกาสพบปะผู้ปกครองเพื่อรายงานความก้าวหน้าทางด้านการเรียนของบุตร หลานทราบและเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน ในนามของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอกราบขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Last Updated on Thursday, 07 November 2013 21:03