วันกีฬาสี Print
Written by Administrator   
Friday, 01 November 2013 13:48


ในวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในขึ้น ประกอบด้วยสีฟ้า สีชมพู สีแดงและสีเขียว โดยมีนายอำเภอสบปราบ นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอสบปราบได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2556 และมีท่านผู้อำนวยการสมจิตร ดาวสุด ให้การต้อนรับ และในปีนี้นักเรียนทุกคนได้จัดกิจกรรมและให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดี ในนามของผู้บริหาร กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และคณะครูทุกท่านก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้

Last Updated on Friday, 01 November 2013 13:55