เตรียมความพร้อม Print
Written by Administrator   
Tuesday, 08 October 2013 20:16


ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม และครูสุภาพร เจริญผล หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) ในภาคเรียนที่จะถึงนี้