โครงการจิตอาสา Print
Written by Administrator   
Tuesday, 08 October 2013 09:43


นางสมจิตร ดาวสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประเมินโครงการบูรณาการทักษะชีวิต เน้นจิตอาสาสู่ชุมชนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีครูไพรัตน์ อินทรโยธา หัวหน้าโครงการได้บรรยายให้ความรู้และมีท่านรองผู้อำนวยการเธวิณ เย็นใจ ดำเนินการโดยให้ครูประจำวัดต่างๆ ได้อภิปราย สรุปผลร่วมกัน ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสบปราบพิทยาคม วันที่ 8 ตุลาคม 2556

Last Updated on Tuesday, 08 October 2013 20:22