การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา Print
Written by Administrator   
Monday, 07 October 2013 22:15


นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีครูคงฤทธิ์ กสิชีวิน กล่าวรายงาน และนายรุ่งโรจน์ วรรณาการ หัวหน้างานหลักสูตร โรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับคณะครูในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556

Last Updated on Tuesday, 08 October 2013 20:16