ประเมินโครงงานคุณธรรม Print
Written by Administrator   
Friday, 13 September 2013 11:01


ในวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดการประเมินโครงงานคุณธรรมโรงเรียน(เข้าวัดวันพระ)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมใหญ่ โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 3 ด้านดังนี้คือ ผลงานภูมิปัญญา การจัดป้ายนิทรรศการและการนำเสนอ และเอกสารรายงานโครงงานคุณธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาวัด หัวหน้าศรัทธาวัด และนักเรียนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี