โครงการเสริมทักษะชีวิต Print
Written by Administrator   
Friday, 13 September 2013 10:52


ในวันที่ 28-29 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมทักษะชีวิตนักเรียนด้านการป้องกันยาเสพติด และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (กลุ่มป้องกัน) ขึ้นโดยมีนักเรียนแกนนำร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแกนนำนักเรียนป้องกันปัญหาดังกล่าวตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ณ ห้องประชุมขะจาว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยมีครูไพรัตน์ อินทรโยธา เป็นที่ปรึกษาโครงงาน

Last Updated on Friday, 13 September 2013 11:06