รางวัลชนะเลิศ Print
Written by Administrator   
Friday, 30 August 2013 10:37

ในวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยนางสาวธัญญาวดี ปันใย และนางสาวนุชบา ปันใย ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพรรคการเมือง ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 โรงเรียน ปรากฏว่านักเรียนทั้ง 2 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท โดยมีคุณครูสุภาพร เจริญผล เป็นครูที่ปรึกษา

Last Updated on Friday, 30 August 2013 10:51