เปิดธนาคารโรงเรียน Print
Written by Administrator   
Friday, 16 August 2013 11:38


นายสมเกียรติ ตันตระกูล นายอำเภอสบปราบ และนายประพันธ์ บุญเดช ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจาก ธกส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสัยนักเรียนให้รู้จักการประหยัด และอดออมอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร การบริการที่ถูกต้อง

Last Updated on Friday, 16 August 2013 11:45