วันอาเซียน Print
Written by Administrator   
Tuesday, 13 August 2013 13:42


ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม "สังคมอุดมปัญญา นำพา ASEAN" ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ และได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการเธวิญ  เย็นใจ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน ประกวดการแต่งกายประจำชาติประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นต้น

Last Updated on Tuesday, 13 August 2013 13:51