รองชนะเลิศอันดับที่ 1 Print
Written by Administrator   
Wednesday, 07 August 2013 10:54


นางสาวนุชบา ปันใย และนางสาวธัญญาวดี  ปันใย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดีบ 1 การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2556 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันในปีแรก โดยได้รับเกียรติบัตรและเงินจำนวน 2,000 บาท โดยมีอาจารย์สุภาพร  เจริญผล เป็นครูที่ปรึกษา