4 ก.ค.นิทรรศการวิทยาศาสตร์ Print
Written by Administrator   
Friday, 26 July 2013 10:06


ในวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติมาจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ และน่าสนใจแก่นักเรียนมากมาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอย่างยิ่ง ในนามคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคมต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Last Updated on Friday, 26 July 2013 10:31