16 ก.ค. ชนะเลิศตอบปัญหารัฐสภา Print
Written by Administrator   
Thursday, 25 July 2013 13:49


นางสุภาพร  เจริญผล ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2556 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ในวันที่ 16 กรกฏาคม ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันคือ น.ส.นุชบา  ปันใย และน.ส.ธัญญาวดี  ปันใย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผลปรากฏว่านักเรียนของเราได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพม.35 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคต่อไป

Last Updated on Friday, 26 July 2013 10:32