4 ก.ค.อบรมคอมพิวเตอร์ Print
Written by Administrator   
Friday, 12 July 2013 10:53


นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติไปเป็นประธานในพิธีิเปิดการอบรม "การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe photoshop" และ "็Hardware และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น" ตามโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร โดยนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา