วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ Print
Written by Administrator   
Monday, 08 July 2013 11:02

นางสมจิตร  ดาวสุด ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเดินสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาลูกเสือไทยในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา