ซักซ้อมความเข้าใจ Print
Written by Administrator   
Friday, 17 May 2013 10:19


เมื่อวานนี้ 16 พฤษภาคม 2556 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ประชุม ชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจให้กับนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างครูกับนักเรียน และเกี่ยวกับกฏระเบียบต่างๆ พร้อมทั้งปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างคร่าวๆ