12 สิงหาคม Print
Written by Administrator   
Tuesday, 14 August 2012 15:42


ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายธรณินทร์  เมฆศิริ และคณะครู นักเรียน ประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ