หล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา Print
Written by Administrator   
Monday, 06 August 2012 15:43

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าความดี หล่อเทียนพรรษา แห่เทียน ถวายเทียนพรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม  เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ ***

Last Updated on Friday, 10 August 2012 14:28