26 ก.ค.กิจกรรมวันภาษาไทย Print
Written by Administrator   
Friday, 27 July 2012 15:31


ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม "อักขระกลอนกานท์งานศิลป์ศาสตร วันภาษาไทยแห่งชาติร่วมสืบสาน"  ซึ่งในวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปีเป็น "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาไทย และให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาประจำชาติ

Last Updated on Friday, 27 July 2012 15:36