ประสานงาน กกต. Print
Written by Administrator   
Thursday, 19 July 2012 10:00


ในวันที่ 10 กรกฏาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประชุม พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในโอกาสเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัีดลำปาง