ประชุมกลุ่มเถินบุรินทร์ Print
Written by Administrator   
Thursday, 19 July 2012 09:53


ในวันที่ 10 กรกฏาคม ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม นายธรณินทร์  เมฆศิริ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง - ลำพูน (เขต 35) กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการบริหารงานในระดับกลุ่มเถินบุรินทร์ต่อไป

Last Updated on Thursday, 19 July 2012 14:05