TO BE NUMBER 1 Print
Written by Administrator   
Thursday, 19 July 2012 09:43


ในวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา นายอำเภอสบปราบ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีิเปิด โครงการ อบรมแกนำ To be Number One โดยโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสบปราบ ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาอำเภอสบปราบ

Last Updated on Thursday, 19 July 2012 10:15