วันสถาปนาลูกเสือไทย Print
Written by Administrator   
Tuesday, 17 July 2012 13:00

ในวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้มีกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในโอกาสครบรอบ 101 ปี วันสถาปนาลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

Last Updated on Tuesday, 17 July 2012 13:06