ไหว้ครู Print
Written by Administrator   
Tuesday, 26 June 2012 12:58


ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่อแสดงความเคารพ มีสัมมาคาราวะแด่ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักเรียน