โครงการยุวชนประชาธิปไตย Print
Written by Administrator   
Tuesday, 26 June 2012 12:19


สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้เแทนราษฏร สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะด้านประชาธิปไตย โดยมีวิทยากรจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา วันที่ 6-7 มิถุนายน 2555

Last Updated on Tuesday, 26 June 2012 13:03