ธรรมบูชา พุทธชยันตี 2600 ปี Print
Written by Administrator   
Friday, 01 June 2012 15:12ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2555 "ธรรมบูชา พุทธชยันตี 2600 ปี" โดยมีพระอาจารย์พระมหาศรีวรรณ  โสวณุณสิริ เลขานุการรองเข้าคณะจังหวัดลำปาง พระอาจารย์ปิยะพงษ์  ปิยสีโล คณะกรรมการประเมินโครงการเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ดำเนินการสนทนาตอบปัญหา "ธรรมบูชา พุทธชยันตี 2600 ปี" แ่ก่ผู้แทนนักเรียน 6 ระดับชั้น

Last Updated on Friday, 01 June 2012 15:21