ประชุมผู้ปกครอง Print
Written by Administrator   
Thursday, 31 May 2012 15:46ในวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน ครู กับผู้ปกครอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียน  ในภาพ ผู้ปกครองกำลังลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษา

Last Updated on Thursday, 31 May 2012 15:53