ครู ค.ศ.3 คนใหม่ Print
Written by Administrator   
Wednesday, 16 May 2012 11:31

คณะครู นักเรียน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูนาริฐา  อินถานะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกชีววิทยา) ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง ครู คศ.3  ในช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

Last Updated on Wednesday, 16 May 2012 11:38