สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานวิชาชีพครู Print
Written by Administrator   
Tuesday, 27 March 2012 11:08


พระมหานพดล  สุวณณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต อ.เมือง จ.ลำปาง และครูบรรจง วรรณะสุริยะ ครู คศ.4(เชียวชาญ) จากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ภายใต้หัวข้อ "ธรรมเสริมทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล้อมศึกษากับการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานวิชาชีพครู" ซึ่งดำเนินโครงการโดยครูชลดา สุภากาวี หัวหน้างานสิ่งแวดล้อมศึกษา ในวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา

Last Updated on Tuesday, 27 March 2012 13:40