ค่ายก๋องปูจา Print
Written by Administrator   
Tuesday, 27 March 2012 11:00


วันที่ 13 - 22 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบอลสบปราบ และองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายก๋องปูจา เพื่อส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมล้านนา โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มีนาคม ที่หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม