แนะแนว ม.1 Print
Written by Administrator   
Tuesday, 27 March 2012 10:47


ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อ.สบปราบ ใด้จัดการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโครงการสร้างความสัมพันธ์ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.ต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 6 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

Last Updated on Tuesday, 27 March 2012 13:40