เสวนาการศึกษาต่อ ม.3 Print
Written by Administrator   
Thursday, 08 March 2012 13:11


ในวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มีกิจกรรมการประชุมชี้แจงการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ และการเสวนาการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีคุณภาพ โดยได้เชิญวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าคนดัง มาแนะนำ แนะแนวทางการศึกษาต่อ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจอย่างคับคั่ง ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ 

Last Updated on Friday, 09 March 2012 10:00