แนะนำคนเก่ง Print
Written by Administrator   
Monday, 06 February 2012 13:39

นักเรียนโควตา คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์(วิทย์ - คณิต)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555
EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed

นายปภณ  ตั้งประเสริญ  ชื่อเล่น ปอนด์
เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2536   อายุ 18 ปี
เป็นบุตรคนที่ 1 ของคุณพ่ออำนวยศักดิ์ - คุณแม่แหลมทอง  ตั้งประเสริฐ

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ  จ.ลำปาง
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง

คติประจำใจ

การพยายามอย่างสุดความสามารถ สำคัญกว่าการเป็นคนเก่งที่สุด