กีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการศึกษาที่ 5 Print
Written by Administrator   
Thursday, 08 December 2011 13:21

 

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ครูอนุชิต  แสงศิริรัตน์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาเขตการศึกษาที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔  ประเภทกีฬายกน้ำหนักณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขันดังนี้

รุ่น 56 กิโลกรัม

นายทัศนัย  ปันใย ท่าสแนทช์ สถิติ 45 กก.  ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค สถิติ 57 กก. สถิติโตเติล 102 กก. ได้ที่ 2

รุ่น 94 กิโลกรัม

นายกิตติสัณท์  ฝั้นสายท่าสแนทช์ สถิติ 67กก.ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค สถิติ 86 กก.สถิติโตเติล 153 กก.ได้ที่ 2

รุ่น 44 กิโลกรัม

นางสาวรุ่งราวัลย์  ต๊ะนะท่าสแนทช์ สถิติ 37 กก ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค สถิติ 47กก.สถิติโตเติล 84 กก.ได้ที่ 3

รุ่น 53 กิโลกรัม

นางสาวภาศินี  เขื่อนใจ ท่าสแนทช์ สถิติ 40 กก.ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค สถิติ 45 กก.สถิติโตเติล 85 กก.ได้ที่ 2

Last Updated on Thursday, 08 December 2011 14:20