ครั้งที่ วันที่ ประเทศเจ้าภาพ สถานที่จัดตั้งการประชุม

ครั้งที่ 1 23-24 กุมภาพันธ์ 2519 ประเทศอินโดนีเซีย บาหลี

ครั้งที่ 2  4-5 สิงหาคม 2520 ประเทศมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์

ครั้งที่ 3  14-15 ธันวาคม 2530 ประเทศฟิลิปปินส์ มะนิลา

ครั้งที่ 4  27-29 มกราคม 2535 ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์

ครั้งที่ 5  14-15 ธันวาคม 2538 ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 6  15-16 ธันวาคม 2541 ประเทศเวียดนาม ฮานอย

ครั้งที่ 7  5-6 พฤศจิกายน 2544 ประเทศบูรไนดารุสซาราม บันดาร์เสรีเบกาวัน

ครั้งที่ 8  4-5 พฤศจิกายน 2545 ประเทศกัมพูชา พนมเปญ

ครั้งที่ 9  7-8 ตุลาคม 2546 ประเทศอินโดนีเซีย บาหลี

ครั้งที่ 10  29-30 พฤศจิกายน 2547 ประเทศลาว เวียงจันทน์

ครั้งที่ 11 12?14 ธันวาคม 2548 ประเทศมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์

ครั้งที่ 12 11?14 มกราคม 25501 ประเทศฟิลิปปินส์ เซบู

ครั้งที่ 13 18?22 พฤศจิกายน 2550 ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์

ครั้งที่ 14 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552

10-11 เมษายน 2552 ประเทศไทย ชะอำ, หัวหิน

พัทยา

ครั้งที่ 15  23-25 ตุลาคม 2552 ประเทศไทย ชะอำ, หัวหิน

ครั้งที่ 8-9 เมษายน 2553 ประเทศเวียดนาม ฮานอย

 

กลับหน้าหลัก